De IP-classificatie, (International Protection), die internationaal wordt toegepast, is een nauwkeurige methode waarmee de beschermingsgraden van omhulsels wordt aangegeven.
De IP-classificatie geeft aan in hoeverre een product bestand is tegen water, voorwerpen en stof. Afhankelijk van de situatie moet men de IP klasse kiezen zodat een afdoende bescherming ontstaat.

De IP beschermingsgraad wordt aangegeven door twee cijfers:

1. Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof:

Eerste Kerncijfer Beschrijving IP
aanduiding
Benaming
0 niet  beschermd IP 1X
1 beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm IP 1X Bescherming tegen toevallige
2 beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm IP 2X aanrakingsveilig
3 beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm IP 3X
4 beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm IP 4X
5 beschermd tegen stof IP 5X stofvrij
6 stofdicht IP 6X stofdicht

2. Bescherming tegen water:

Tweede Kerncijfer Beschrijving IP
aanduiding
Benaming
0 niet beschermd IP X0
1 beschermd tegen druppelend water IP X1 Druipwaterdicht
2 beschermd tegen druppelend water bij een
schuine stand tot 15 graden
IP X2
3 beschermd tegen sproeiend water IP X3 Regenwaterdicht
4 beschermd tegen opspattend water IP X4 Spatwaterdicht
5 beschermd tegen waterstralen IP X5 Spuitwaterdicht
6 beschermd tegen stortbuien IP X6
7 beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep en 30 minuten lang IP X7 Waterdicht
8 beschermd tegen verblijf onder water IP X8 Drukwaterdicht

Voorbeelden:

IP 21 Druipwaterdicht
IP 22 Aanrakingsveilig
IP 23 Regenwaterdicht
IP 44 Spatwaterdicht
IP 54 Stofvrij / spatwaterdicht
IP 55 Stofvrij / Spuitwaterdicht
IP 67 Stofdicht / Waterdicht